Topo-geodeetiline mõõdistamine

 • Geodeetilised alusplaanid ehk geoalused erinevate projektide ja detailplaneeringute koostamiseks.

Katastrimõõdistamine ehk maakorraldustööd

 • Katastriüksuste jagamine
 • Katastriüksuste liitmine
 • Katastriüksuste piiride muutmine
 • Piiride taastamine looduses
 • Katastriüksuste kontrollmõõdistamine

Teostusmõõdistamine

 • Trasside, teede ja muude ehitiste teostusjoonised

Ehitusgeodeesia

 • Ehitiste ehituseelne mahamärkimine
 • Hoone telgede märkimine
 • Kõrgusmärkide ja reeperite paigaldamine
 • Erinevad kontrollmõõdistamised

Erialased konsultatsioonid

 • Teostame töid kogu Eesti Vabariigi piires.