Valik tehtud maakorraldus– ja geodeetilistest töödest 2017 aastal

 • Järva maakonna omavalitsuste tänavate-, teede- ja haljasaluste maade munitsipaliseerimise maakorraldustööd
 • 44 erineva keerukuse ja suurusega topogeodeetiliste alusplaanide koostamist tihe- ja hajaasustuse piirkondades
 • 218 erineva keerukusega katastriüksuse esmamõõdistamist, jagamistoimingute teostamist ning kontrollmõõdistamist
 • mitmed elukondlike ning äriotstarbeliste hoonete ja rajatiste ülesmõõdistamistööd/inventariseerimised

Valik tehtud maakorraldus– ja geodeetilistest töödest 2016 aastal

 • Viljandi maakond, Viljandi vald, Vana-Võidu küla Viiratsi saeveski laienduse ehitusgeodeetilised mahamärkimis- ja teostusmõõdistustööd
 • Lääne-Viru maakond, Tapa linn Tapa depoo ehitusjärgsed teostusmõõdistustööd
 • Järva maakonna omavalitsuste tänavate-, teede- ja haljasaluste maade munitsipaliseerimise maakorraldustööd
 • 31 erineva keerukuse ja suurusega topogeodeetiliste alusplaanide koostamist tihe- ja hajaasustuse piirkondades
 • kokku 182 erineva keerukusega katastriüksuste esmamõõdistamist ja jagamistoimingute teostamist
 • mitmed hoonete ja rajatiste ülesmõõdistamistööd/invetariseerimised

Valik teostatud maakorraldus– ja geodeetilistest töödest 2015 aastal

 • Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Puiatu küla Puiatu suurfarmi ehitusgeodeetilised mahamärkimis- ja teostusmõõdistustööd
 • Rapla maakond, Rapla vald, Purila küla, pelletitehase ehitusgeodeetilised mahamärkimis- ja teostusmõõdistustööd
 • Lääne-Viru maakond, Tapa linn Tapa raudteedepoo ehitusgeodeetilised mahamärkimis- ja teostusmõõdistustööd
 • Viljandi maakond, Viljandi vald, Sultsi küla jalgratta- ja jalgtee maakorraldustööd
 • Järva maakonna, Ambla ja Koeru valla ning Paide linna tänavate ja teede aluste maade munitsipaliseerimise maakorraldustööd
 • 30 erineva keerukuse ja suurusega topogeodeetiliste alusplaanide koostamist tihe- ja hajaasustuse piirkondades
 • kokku 165 erineva keerukusega katastriüksuste esmamõõdistamist ja jagamistoimingute teostamist
 • Hoonete ja rajatiste ülesmõõdistamistööd/invetariseerimised